Zeiselová Karolína

Rodina

Jméno:
Karolína Zeiselová
Rodné příjmení:
Braun
Datum narození:
29. 11. 1869
Místo narození:
Velké Meziříčí
Okres narození:
Velké Meziříčí
Otec:
Salomon Braun
Matka:
Julie Holzmann
Manžel / manželka:
Ignác Zeisel
Datum sňatku:
18. 11. 1902
Datum narození:
26. 7. 1877
Poznámka:
Oddáni ve Velkém Meziříčí, manželství s Ignácem Zeiselem rozloučeno usnesením Krajského soudu v Jihlavě dne 2. 3. 1932, č. j. Ck Ia 627/32.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Popis:
soukromnice
Bydliště
Datum:
11. 12. 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 44

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 622
Smrt
Datum:
6. 6. 1942
Místo:
Terezín
Poznámka:
Registrační číslo 100726. Dle oznámení o úmrtí zemřela na zánět plic v Drážďanských kasárnách, místnost 112.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 43 a 699.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.
https://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/78936-zeiselova-karolina-oznameni-o-umrti-ghetto-terezin/