O památníku

Cíl a charakteristika

Cílem projektu je zveřejnit základní biografická data všech osob, které byly v letech 1938–1945 pronásledovány z rasových důvodů a měly prokazatelný vztah k Velkému Meziříčí. U příležitosti 80. výročí třebíčských transportů do Terezína by se chtěl stát alespoň virtuálním památníkem hrůz a obětí, jež by se už nikdy neměly opakovat!

Metoda

Klíčový „vztah“ obětí k Velkému Meziříčí je pojímán relativně široce tak, aby odpovídal dobovým reáliím. Do databáze jsou proto zahrnováni nejen velkomeziříčští rodáci a dlouhodobí obyvatelé města, ale také řada židovských uprchlíků, která ve městě našla své dočasné útočiště. Ještě početnější skupinu představují občané, jež s Velkým Meziříčím pojil důležitý vztah obecní příslušnosti na základě tzv. domovského práva. 

Podobně široce je chápán také samotný pojem „oběti“. Databáze přiblíží nejen ty jedince, kteří v důsledku rasové perzekuce v letech 1938–1945 skutečně zahynuli, ale také několik desítek těch, kterým se zásluhou emigrace, osobního rozchodu s blízkými či vlastní houževnatostí podařilo peklo holocaustu přežít. 

S ohledem na ochranu osobních údajů Památník uveřejňuje výhradně data nežijících osob. 

Forma

Každá z obětí je představena formou individuální „karty“, která shrnuje základní biografická data s těžištěm údajů v letech 1938–1945. Životopisné informace jsou strukturovány do tří oddílů: Rodina, Domov, Perzekuce. Tyto základní oddíly pak doplňují rubriky Zdroje a Dokumenty určené pro citaci a vizualizaci stěžejních materiálů. Databáze umožnuje fultextové vyhledávání na základě libovolných kritérií.

Poděkování

Provozovatelé i autoři Památníku děkují upřímně všem, kteří přispěli k jeho obsahové či formální stránce. Stejně tak budou vděční za jakékoliv korekce či doplnění zveřejňovaných údajů nebo dokumentů.

Autoři i přispěvatelé považují shromážděná data za veřejná. Při jejich dalším veřejném šíření však uvítají, aby byl „Památník“ zmiňován jako zdroj.