Wotzilková Helena

Rodina

Jméno:
Helena Wotzilková
Rodné příjmení:
Strauss
Datum narození:
9. 9. 1898
Místo narození:
Wien
Otec:
Jacques Strauss
Matka:
Emilie Mayer
Manžel / manželka:
Bedřich Wotzilka
Datum narození:
29. 8. 1886
Poznámka:
Pokřtěna 8. 4. 1919 u Farního úřadu evangelické církve Wien-Innere Stadt.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
6. 2. 1941
Popis:
v domácnosti
Domovská příslušnost
Místo:
Znojmo
Okres:
Znojmo
Bydliště
Místo:
Znojmo
Ulice:
Haukova 2
Datum:
28. 9. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Palackého 30
Datum:
8. 10. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Františkov 685
Datum:
prosinec 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Příkopy 31
Datum:
13. 10. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Františkov 685
Datum:
2. 2. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 34
Poznámka:
Árizované tovární objekty přiděleny Feldbekleidungsamt der Luftwaffe in Wien, z bytu na Příkopech 31 k 19. 5. 1941 nuceně vystěhováni.

Perzekuce

Nucené pracovní nasazení
Datum:
16. 1. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Zařazení:
židovská kolona I.
Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 471
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 239
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Soudní prohlášení:
1. 1. 1943
Poznámka:
Registrační číslo: 100723.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, bez sign., kniha přihlášených vystěhovalců z odstoupených území 1938.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 11791/1941-III/1, sestavování židovských pracovních kolon.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní soud Velké Meziříčí, sign. M9/1947, prohlášení za mrtva.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.