Wertheimová Anna

Rodina

Jméno:
Anna Wertheimová
Rodné příjmení:
Müller
Datum narození:
31. 5. 1873
Místo narození:
Velké Meziříčí
Okres narození:
Velké Meziříčí
Otec:
Jakub Müller
Matka:
Levkadie Schön
Manžel / manželka:
Julius Wertheim
Datum sňatku:
19. 6. 1894
Datum narození:
12. 4. 1865
Poznámka:
oddána v Brně, od 2. 2. 1923 vdova

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
soukromnice
Domovská příslušnost
Datum:
10. 10. 1938
Místo:
Hevlín
Okres:
Znojmo
Datum:
20. 2. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
3. 8. 1938
Místo:
Wien IX
Ulice:
Hermann Göringplatz 15
Datum:
27. 9. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Náměstí 85
Datum:
25. 10. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 42
Datum:
25. 1. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 34
Poznámka:
Od roku 1897 žila ve Vídni, bydliště po smrti manžela na adrese Wien IX, Freiheitsplatz 15. Dle výnosu Zemského úřadu v Brně ze dne 30. 1. 1939, č.j. 4225/1939/II/2, je česko-slovenskou státní občankou, 22. 2. 1939 byla proto vyřazena z evidence uprchlíků.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 545
Datum:
18. 12. 1943
Místo:
Terezín
Cíl:
Osvětim
Označení:
Ds 651
Smrt
Datum:
18. 12. 1943
Místo:
Osvětim
Poznámka:
Registrační číslo: 100710.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Městský národní výbor Velké Meziříčí, pozbytí domovské příslušnosti dle výnosu MV č. j. A-4620-19/9-1945-VI/1.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 379, 644.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1921/1939-I/12, státní občanství a domovská příslušnost.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 2688/1939-V/12, agenda uprchlíků z ciziny a zabraných území.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.

Související dokumenty

Prohlášení A. Wertheimové jako uprchlíka, s. 2

Prohlášení A. Wertheimové jako uprchlíka, s. 2

Prohlášení A. Wertheimové jako uprchlíka, s. 1

Prohlášení A. Wertheimové jako uprchlíka, s. 1