Weinrebová Olga

Rodina

Jméno:
Olga Weinrebová
Rodné příjmení:
Presser
Datum narození:
19. 2. 1898
Místo narození:
Kroměříž
Okres narození:
Kroměžíž
Manžel / manželka:
Geza Weinreb
Datum narození:
17. 4. 1890

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Popis:
obchod s ovocem
Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
1940
Popis:
agentura
Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
6. 2. 1941
Popis:
v domácnosti
Bydliště
Místo:
Jihlava
Ulice:
Leupoldova 24
Datum:
4. 6. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 44
Poznámka:
V Jihlavě od roku 1933. Dle Vládního policejního úřadu v Jihlavě (OkUVM č.j. 7991/1941-III/5) ze 4. 6. 1941 se přihlásila k pobytu ve Velkém Meziříčí u Růženy (!) Steinerové.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 490
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 254
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Poznámka:
Registrační číslo: 100704.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.
Databáze Židů Jihlavy a Jihlavska pana Ladislava Vilímka.