Weinreb Geza

Rodina

Jméno:
Geza Weinreb
Rodné příjmení:
Weinreb
Datum narození:
17. 4. 1890
Místo narození:
Visočany
Okres narození:
Bánovce nad Bebravou
Země narození:
Slovensko
Otec:
Samuel Weinreb
Matka:
Hermína Engel
Manžel / manželka:
Olga Presser
Datum narození:
19. 2. 1898
Poznámka:
Dle jihlavských zdrojů narozen Žabokrky, okres Nitra.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Popis:
obchodní cestující
Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
6. 2. 1941
Popis:
dělník
Domovská příslušnost
Datum:
4. 6. 1941
Místo:
Stát:
Slovensko
Bydliště
Místo:
Jihlava
Ulice:
Leupoldova 24
Datum:
6. 2. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 44
Poznámka:
V Jihlavě od roku 1933. Dle sdělení Vládního policejního úřadu v Jihlavě (OkUVM č.j. 7991/1941-III/5) ze 4. 6. 1941 se jako slovenský státní příslušník přihlásil k pobytu ve Velkém Meziříčí u Růženy (!) Steinerové.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 489
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 253
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Poznámka:
Registrační číslo: 100703.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.
Databáze Židů Jihlavy a Jihlavska pana Ladislava Vilímka.