Szalayová Anna

Rodina

Jméno:
Anna Szalayová
Datum narození:
3. 7. 1888
Místo narození:
Havraníky
Okres narození:
Znojmo
Manžel / manželka:
Rudolf Szalay
Datum narození:
10. 7. 1885
Poznámka:
Dle č. j. 8722/1938-III/21 Okresního úřadu Velké Meziříčí narozena 4. 7. 1888.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
obchodnice se smíšeným zbožím
Domovská příslušnost
Datum:
18. 9. 1938
Místo:
Wien
Stát:
Rakousko
Bydliště
Datum:
17. 9. 1938
Místo:
Slup
Datum:
18. 9. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Karlov 267
Datum:
18. 9. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Karlov 495
Datum:
11. 12. 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 85
Poznámka:
Obchod se smíšeným zbožím, provozovaný Annou ve Slupi č. p. 290 na základě živnostenského listu Okresního úřadu ve Znojmě č. 25659/1932-V/12 z 2. 12. 1932, rodina uzavřela při nuceném odchodu do Velkého Meziříčí.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 452
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 225
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Poznámka:
Registrační číslo: 100681.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, bez sign., kniha přihlášených vystěhovalců z odstoupených území 1938.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 8404/1938, 193/1939-III/5, povolení pobytu.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.