Schnabel Heřman

Rodina

Jméno:
Heřman Schnabel
Rodné příjmení:
Schnabel
Datum narození:
4. 11. 1862
Místo narození:
Pohořelice
Okres narození:
Hustopeče
Otec:
Max Schnabel
Matka:
Františka
Manžel / manželka:
Jeanette Nassau
Manžel / manželka:
Rudolfina Mannsberg
Datum narození:
29. 3. 1877

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
rolník
Domovská příslušnost
Datum:
10. 10. 1938
Místo:
Pohořelice
Okres:
Hustopeče
Datum:
3. 8. 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
3. 9. 1938
Místo:
Pohořelice
Ulice:
Rudolfovo náměstí 414
Datum:
4. 9. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Františkov 685
Datum:
12. 10. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Tyršova 74
Datum:
listopad 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Příkopy 30
Datum:
13. 10. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Františkov 685
Datum:
24. 10. 1941
Místo:
Dolní Bobrová
Poznámka:
Domovské právo ve Velkém Meziříčí nabyl výměrem Okresního úřadu Velké Meziříčí, č. j. 8158/4-I/12 z 3. 8. 1940. V rámci "árizace" a zabrání továrny V. Beck a synové pro Feldbekleidungsamt der Luftwaffe ke dni 19. 5. 1941 nuceně vystěhováni z adresy Příkopy 30.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 4. 1942
Místo:
Dolní Bobrová
Cíl:
Dachau
Označení:
Jude, Schutzhäftling č. 29781
Smrt
Datum:
20. 9. 1942
Místo:
Dachau

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Městský národní výbor Velké Meziříčí, pozbytí domovské příslušnosti dle výnosu MV č. j. A-4620-19/9-1945-VI/1.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 537.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, bez sign., kniha přihlášených vystěhovalců z odstoupených území 1938.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.
https://www.pamatnik-terezin.cz/vezen/dachau?show=1#search_form
Štindl, Martin. Další kameny připomenou oběti holokaustu. Velkomeziříčsko. 3. 5. 2023, roč. 34, č. 5, s. 8–9.