Piskerová Pavla

Rodina

Jméno:
Pavla Piskerová
Rodné příjmení:
Müller
Datum narození:
14. 10. 1886
Místo narození:
Velké Meziříčí
Okres narození:
Velké Meziříčí
Otec:
Jakub Müller
Matka:
Levkadie Schön
Manžel / manželka:
Hynek Pisker
Datum sňatku:
30. 10. 1910
Datum narození:
1. 7. 1874

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
v domácnosti
Domovská příslušnost
Datum:
10. 10. 1938
Místo:
Znojmo
Okres:
Znojmo
Datum:
10. 10. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
20. 9. 1938
Místo:
Znojmo
Datum:
21. 9. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Náměstí 85
Datum:
3. 10. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 34
Poznámka:
Ve Znojmě bydlela od 30. 10. 1910 do 20. 9. 1938. Domovské právo nabyla ve Velkém Meziříčí výměrem Okresního úřadu Velké Meziříčí, č. j. 1714/2-I/13 z 9. 3. 1939.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 543
Datum:
19. 10. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Treblinka
Označení:
Bw 755
Smrt
Datum:
19. 10. 1942
Místo:
Treblinka
Soudní prohlášení:
20. 4. 1943
Poznámka:
Registrační číslo: 100617.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Městský národní výbor Velké Meziříčí, pozbytí domovské příslušnosti dle výnosu MV č. j. A-4620-19/9-1945-VI/1.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 466.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, bez sign., kniha přihlášených vystěhovalců z odstoupených území 1938.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní soud Velké Meziříčí, sign. M12/1947, prohlášení za mrtva.