Pisker Hynek

Rodina

Jméno:
Hynek Pisker
Rodné příjmení:
Pisker
Datum narození:
1. 7. 1874
Místo narození:
Znojmo
Okres narození:
Znojmo
Otec:
Vít Pisker
Matka:
Julie Landesmann
Manžel / manželka:
Pavla Müller
Datum sňatku:
30. 10. 1910
Datum narození:
14. 10. 1886
Poznámka:
Oddáni ve Vídni. Německé prameny užívají převážně jméno Ignác.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
1938
Popis:
zemědělec a obchodník s lihovinami
Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
obchodník
Domovská příslušnost
Datum:
10. 10. 1938
Místo:
Znojmo
Okres:
Znojmo
Datum:
10. 10. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
20. 9. 1938
Místo:
Znojmo
Ulice:
Pražská 18
Datum:
21. 9. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Náměstí 85
Datum:
3. 10. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 34
Poznámka:
Ve Znojmě bydlel od 19. 6. 1896 do 20. 9. 1938. Domovské právo nabyl ve Velkém Meziříčí výměrem Okresního úřadu Velké Meziříčí, č. j. 1714/2-I/13 z 9. 3. 1939.

Perzekuce

Nucené pracovní nasazení
Datum:
16. 1. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Zařazení:
židovská kolona I.
Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 542
Datum:
19. 10. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Treblinka
Označení:
Bw 754
Smrt
Datum:
19. 10. 1942
Místo:
Treblinka
Soudní prohlášení:
20. 4. 1943
Poznámka:
Registrační číslo: 100616.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Městský národní výbor Velké Meziříčí, pozbytí domovské příslušnosti dle výnosu MV č. j. A-4620-19/9-1945-VI/1.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 466.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, bez sign., kniha přihlášených vystěhovalců z odstoupených území 1938.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1714/1939-I/12, státní občanství a domovská příslušnost.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 11791/1941-III/1, sestavování židovských pracovních kolon.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní soud Velké Meziříčí, sign. M7/1947, prohlášení za mrtva.