Neumannová Anna

Rodina

Jméno:
Anna Neumannová
Rodné příjmení:
Engelmann
Datum narození:
28. 2. 1892
Místo narození:
Mochov
Okres narození:
Český Brod
Otec:
Adolf Engelmann
Matka:
Marie Stein
Manžel / manželka:
Rudolf Neumann
Datum narození:
13. 4. 1884
Poznámka:
Prohlášení za mrtva uvádí místo narození Čelákovice (M 2/1947).

Domov

Domovská příslušnost
Datum:
1926
Místo:
Oslavice
Okres:
Velké Meziříčí
Stát:
Československo
Bydliště
Datum:
8. 1. 1942
Místo:
Oslavice
Ulice:
U Nádraží 74
Datum:
9. 1. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Hornoměstská 350
Poznámka:
V Oslavici č. p. 74 od srpna 1914. Dle OkÚVM, č. j. 15648/1941-VIII/1 domek, U nádraží 74 jako jednobytový, rozdělený na dvoubytový pro rodinu Gieskanových a Neumannových.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 497
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 259
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Soudní prohlášení:
26. 11. 1942
Poznámka:
Registrační číslo: 100595.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 421.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní soud Velké Meziříčí, sign. M2/1947, prohlášení za mrtva.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.