Kohnreinová Růžena

Rodina

Jméno:
Růžena Kohnreinová
Rodné příjmení:
Drucker
Datum narození:
8. 5. 1886
Místo narození:
Boskovice
Manžel / manželka:
Filip Kohnrein
Datum sňatku:
1. 7. 1920
Datum narození:
5. 1. 1852
Poznámka:
Některé zdroje uvádějí datum narození 9. 5. 1886. Vdova, 3. manželka Filipa Kohnreina, zemřelého 22. 3. 1931 ve Velkém Meziříčí.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
21. 3. 1939
Popis:
obchod se zeleninou
Domovská příslušnost
Datum:
1. 7. 1920
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Stát:
Československo
Bydliště
Datum:
21. 3. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 81
Poznámka:
Majitelka domu Dalimilova č. p. 81. Dle OkÚVM č.j. 14496/1940-VI/2 nucena živnostenské oprávnění ze dne 10. 11. 1892 na jméno Filip Kohnrein na příkaz Oberlandrátu Jihlava zlikvidovat k 1. 12. 1940. Likvidátorem určen Hermann Löbel, Stägergasse 10, Jihlava.

Perzekuce

Nucené pracovní nasazení
Datum:
16. 1. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Zařazení:
židovská kolona II.
Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 494
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 257
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Poznámka:
Registrační číslo: 100553.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 309.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 11791/1941-III/1, sestavování židovských pracovních kolon.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, inv. č. 2175, Židé – árizace živností a majetku, fol. 7.
Okresní věstník pro správní okres velkomeziříčský 1941, s. 9.