Hofmannová Ruth

Rodina

Jméno:
Ruth Hofmannová
Rodné příjmení:
Hofmann
Datum narození:
31. 7. 1921
Místo narození:
Děčín
Okres narození:
Děčín
Země narození:
Československo
Otec:
Ludvík Hofmann
Matka:
Margareta Butler
Poznámka:
svobodná

Domov

Domovská příslušnost
Datum:
10. 10. 1938
Místo:
Podmokly
Datum:
23. 9. 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
2. 10. 1938
Místo:
Podmokly
Datum:
3. 10. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 73
Datum:
14. 12. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 57
Datum:
3. 10. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 66
Datum:
6. 2. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 95
Poznámka:
Domovské právo ve Velkém Meziříčí nabyla výměrem Okresního úřadu Velké Meziříčí, č. j. 10818/2-I/13 z 23. 9. 1940.

Perzekuce

Nucené pracovní nasazení
Datum:
16. 1. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Zařazení:
židovská kolona III.
Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 522
Datum:
6. 9. 1943
Místo:
Terezín
Cíl:
Osvětim
Označení:
Dl 823
Smrt
Datum:
6. 9. 1943
Místo:
Osvětim
Poznámka:
Registrační číslo: 100539. V Terezíně k datu 14. 8. 1943 pobývala v bloku H V, místnost 156b.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Městský národní výbor Velké Meziříčí, pozbytí domovské příslušnosti dle výnosu MV č. j. A-4620-19/9-1945-VI/1.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 245.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, bez sign., kniha přihlášených vystěhovalců z odstoupených území 1938.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 211/1939-III/5, povolení pobytu.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 11791/1941-III/1, sestavování židovských pracovních kolon.
https://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/97944-hofmannova-margareta-oznameni-o-umrti-ghetto-terezin/