Hofmannová Margareta

Rodina

Jméno:
Margareta Hofmannová
Rodné příjmení:
Butler
Datum narození:
2. 2. 1893
Místo narození:
Wien
Otec:
Jáchym Butler
Matka:
Antonie Braun
Manžel / manželka:
Ludvík Hofmann
Datum narození:
7. 4. 1887

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
v domácnosti
Domovská příslušnost
Datum:
10. 10. 1938
Místo:
Podmokly
Datum:
23. 9. 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
1938
Místo:
Podmokly
Datum:
3. 10. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 73
Datum:
14. 12. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 57
Datum:
3. 10. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 66
Datum:
6. 2. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 95
Poznámka:
Domovské právo ve Velkém Meziříčí nabyla výměrem Okresního úřadu Velké Meziříčí, č. j. 10818/2-I/13 z 23. 9. 1940.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 521
Smrt
Datum:
14. 8. 1943
Místo:
Terezín
Poznámka:
Registrační číslo: 100538. Dle úmrtního záznamu zemřela v Terezíně, blok HV, místnost 188 na zápal plic.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Městský národní výbor Velké Meziříčí, pozbytí domovské příslušnosti dle výnosu MV č. j. A-4620-19/9-1945-VI/1.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 245.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, bez sign., kniha přihlášených vystěhovalců z odstoupených území 1938.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 211/1939-III/5, povolení pobytu.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
https://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/97944-hofmannova-margareta-oznameni-o-umrti-ghetto-terezin/