Himmelreich Mořic

Rodina

Jméno:
Mořic Himmelreich
Rodné příjmení:
Hilsner
Datum narození:
10. 7. 1883
Místo narození:
Polná
Okres narození:
Německý Brod
Otec:
Jakub Hilsner
Matka:
Marie Bodansky
Manžel / manželka:
Arnoštka Wachtel
Datum narození:
1. 12. 1867
Poznámka:
Bratr Leopolda Hilsnera, změna příjmení z Hilsner na Himmelreich povolena výnosem místodržitelství č. 53879 z 24. 12. 1901. Od 27. 6. 1929 vdovec, manželka Arnoštka Wachtlová byla nejprve provdána jako Zeiselová.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
žebrák
Domovská příslušnost
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
3. 10. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Rozkoš 90

Perzekuce

Deportace
Datum:
1940
Místo:
Velké Meziříčí
Cíl:
Ivančice
Datum:
19. 3. 1942
Místo:
Brno
Cíl:
Terezín
Označení:
Ac 622
Datum:
25. 4. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Varšava
Označení:
An 713
Smrt
Datum:
25. 4. 1942
Místo:
Varšava
Poznámka:
V meziříčském seznamu ze dne 6. 2. 1941 posuzujícím práceschopnost Židů Mořic Himmelreich již chybí.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 241 a 244.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Štindl, Martin. Další kameny připomenou oběti holokaustu. Velkomeziříčsko. 3. 5. 2023, roč. 34, č. 5, s. 8–9.