Häutlerová Bedřiška

Rodina

Jméno:
Bedřiška Häutlerová
Datum narození:
5. 4. 1903
Místo narození:
Moravská Ostrava
Manžel / manželka:
Arnošt Häutler
Datum narození:
12. 5. 1889

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
21. 3. 1939
Popis:
obchod se zemědělskými produkty
Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
v domácnosti
Domovská příslušnost
Datum:
1927
Místo:
Osová Bítýška
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
3. 10. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Hornoměstská 351
Poznámka:
Majitelka domu č. p. 351. Obchod se zemědělskými produkty omezen již od 15. 3. 1940 a nuceně složen dle OkÚVM, č. j. 9551/1940-VI/1 dne 26. 8. 1940.

Perzekuce

Nucené pracovní nasazení
Datum:
16. 1. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Zařazení:
židovská kolona II.
Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 573
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 309
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Poznámka:
Registrační číslo: 100521.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 11791/1941-III/1, sestavování židovských pracovních kolon.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, inv. č. 2195, Židé – árizace živností a majetku, f. 7, 144.
Okresní věstník pro správní okres velkomeziříčský 1940, s. 53 a 86.