Grotteová Terezie

Rodina

Jméno:
Terezie Grotteová
Rodné příjmení:
Freiberger
Datum narození:
26. 5. 1856
Místo narození:
Ivančice
Okres narození:
Ivančice
Otec:
Gerson Freiberger
Matka:
Rosa Sinaiberger
Manžel / manželka:
Izák Grotte
Datum narození:
31. 8. 1831
Poznámka:
Manžel, zván též jako Ignác, sluhou židovské obce. Vdova.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
1941
Popis:
soukromnice
Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
20. 11. 1941
Popis:
penzistka
Domovská příslušnost
Datum:
1. 7. 1902
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
1938
Místo:
Wien VI
Ulice:
Schottenfeldgasse 10
Datum:
20. 11. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 48

Perzekuce

Smrt
Datum:
20. 11. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Poznámka:
Dle úmrtního záznamu č. 67/1941 zemřela na stařeckou sešlost 20. 11. 1941 v Dalimilově ulici č. p. 48.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, ukl. č. 509, kniha úmrtních zápisů.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 205.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.