Gieskanová Růžena

Rodina

Jméno:
Růžena Gieskanová
Rodné příjmení:
Hoffmann
Datum narození:
18. 11. 1884
Místo narození:
Wien
Manžel / manželka:
Emil Gieskan
Datum sňatku:
1. 1. 1924
Datum narození:
15. 3. 1880
Poznámka:
Některé z meziříčských zdrojů uvádějí datum narození 19. 11. 1884.

Domov

Domovská příslušnost
Datum:
20. 4. 1925
Místo:
Jihlava
Okres:
Jihlava
Stát:
Československo
Bydliště
Místo:
Jihlava
Ulice:
Chlumova 11
Datum:
9. 4. 1941
Místo:
Oslavice
Ulice:
U Nádraží 74
Datum:
9. 1. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Karlov 250
Datum:
26. 1. 1942
Místo:
Dolní Bobrová
Poznámka:
Dle OkÚVM, č. j. 15648/1941-VIII/1 jednobytový domek U Nádraží 74 rozdělený na dvoubytový pro rodinu Gieskanových a Neumannových.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 519
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 273
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Poznámka:
Registrační číslo. 100510.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 205.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.
Databáze Židů Jihlavy a Jihlavska pana Ladislava Vilímka.