Friedrichová Anna

Rodina

Jméno:
Anna Friedrichová
Rodné příjmení:
Drucker
Datum narození:
31. 8. 1909
Místo narození:
Wien
Okres narození:
Wien III
Otec:
Jindřich Drucker
Matka:
Jana Müller
Manžel / manželka:
Jindřich Friedrich
Datum sňatku:
8. 3. 1941
Datum narození:
24. 3. 1909
Poznámka:
Oddáni u Okresního úřadu ve Velkém Meziříčí.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
6. 2. 1941
Popis:
švadlena
Domovská příslušnost
Datum:
27. 3. 1937
Místo:
Wien
Stát:
Rakousko
Bydliště
Datum:
30. 8. 1918
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 48
Poznámka:
O udělení domovského práva žádala u Městského úřadu ve Velkém Meziříčí neúspěšně ještě pod č. j. 1160/1940-I/4. Dle OkÚVM, č. j. 9551/1940-VI/1 dne 6.1.1941 nuceně složila živnost na šití ženských a dětských šatů povolenou 16. 2. 1937 Okresním úřadem ve Velkém Meziříčí pod č. j. 1099/1937.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 505
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 263
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Poznámka:
Registrační číslo: 100500.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1398/1939-III/5, povolení pobytu.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, inv. č. 2195, Židé – árizace živností a majetku, fol. 144.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, občanské sňatky 1941, sv. II-5.
Okresní věstník pro správní okres velkomeziříčský 1941, s. 9.

Související dokumenty

Potvrzení meziříčského pobytu pro potřeby sňatku A. Druckerové.

Potvrzení meziříčského pobytu pro potřeby sňatku A. Druckerové.