Fischerová Žaneta

Rodina

Jméno:
Žaneta Fischerová
Rodné příjmení:
Buchsbaum
Datum narození:
30. 11. 1854
Místo narození:
Velké Meziříčí
Otec:
Salomon Buchsbaum
Matka:
Rosa Schuschny
Manžel / manželka:
Albert Fischer
Datum narození:
20. 6. 1850
Poznámka:
V soupisu z 3. 10. 1939 uvedena s datem narození 9. 10. 1854. Od 28. 5. 1928 vdova.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
soukromnice
Bydliště
Datum:
3. 10. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 60
Datum:
1. 8. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 44
Poznámka:
Majitelka domu č. 60 v Dalimilově ulici. K 31. 7. 1941 nuceně vystěhována do podnájmu k Regině Steinerové v Dalimilově 44. Její byt byl od 1. 8. 1941 pronajat členu NSDAP Rudolfu Podhájskému.

Perzekuce

Smrt
Datum:
22. 3. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Poznámka:
Dle úmrtního záznamu č. 15/1942 zemřela na kornatění tepen v Dalimilově č. 44.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, ukl. č. 509, kniha úmrtních zápisů.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 41 a 166.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.