Druckerová Jana

Rodina

Jméno:
Jana Druckerová
Rodné příjmení:
Müller
Datum narození:
9. 11. 1866
Místo narození:
Velké Meziříčí
Okres narození:
Velké Meziříčí
Otec:
Hermann Müller
Matka:
Babetta Minkus
Manžel / manželka:
Jindřich Drucker
Datum sňatku:
11. 1. 1902
Poznámka:
V některých zdrojích uváděná jako Johanna. Otec řečený též jako Izák Hirsch Müller. Od roku 1930 vdova, postižená zeleným zákalem.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
6. 2. 1941
Popis:
soukromnice
Domovská příslušnost
Datum:
11. 12. 1925
Místo:
Wien
Stát:
Rakousko
Bydliště
Datum:
11. 12. 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 48
Poznámka:
Manžel obchodníkem v Králově Poli, později ve Vídni. Jana s dcerou Annou se 30. 8. 1918 vrátily zpět do Velkého Meziříčí.

Perzekuce

Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 530
Smrt
Datum:
15. 6. 1944
Místo:
Terezín
Poznámka:
Registrační číslo: 100064.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 380.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1398/1939-III/5, povolení pobytu.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
ČUMPLOVÁ, Eva. Z dějin velkomeziříčských židů od jejich úplného zrovnoprávnění do vzniku První republiky. Ústí nad Labem 2014. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, s. 37-38.