Deutschová Rosa

Rodina

Jméno:
Rosa Deutschová
Rodné příjmení:
Deutsch
Datum narození:
21. 8. 1889
Místo narození:
Šafov
Okres narození:
Znojmo
Poznámka:
svobodná

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
24. 9. 1938
Popis:
soukromnice
Domovská příslušnost
Datum:
10. 10. 1938
Místo:
Šafov
Okres:
Znojmo
Datum:
2. 8. 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Bydliště
Datum:
23. 9. 1939
Místo:
Šafov
Datum:
24. 9. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 13
Datum:
11. 12. 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 18
Datum:
13. 10. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 81
Datum:
27. 11. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Františkov 685
Poznámka:
Domovské právo ve Velkém Meziříčí nabyla výměrem Okresního úřadu Velké Meziříčí, č. j. č. j. 6060/4-I/12 z 2. 8. 1940. Z bytu v Dalimilově 18 nuceně vystěhována k 15. 10. 1941.

Perzekuce

Nucené pracovní nasazení
Datum:
16. 1. 1942
Místo:
Velké Meziříčí
Zařazení:
židovská kolona III.
Deportace
Datum:
18. 5. 1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 514
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 269
Smrt
Datum:
25. 5. 1942
Místo:
Lublin
Poznámka:
Registrační číslo: 100460.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, bez sign., kniha přihlášených vystěhovalců z odstoupených území 1938.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 122.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Městský národní výbor Velké Meziříčí, pozbytí domovské příslušnosti dle výnosu MV č. j. A-4620-19/9-1945-VI/1.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 11791/1941-III/1, sestavování židovských pracovních kolon.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Štindl, Martin: Vydejte se po stopách kamenů zmizelých. Velkomeziříčsko 33, 2022, č. 5, s. 8–9.