Butlerová Antonie

Rodina

Jméno:
Antonie Butlerová
Rodné příjmení:
Braun
Datum narození:
4. 5. 1861
Místo narození:
Velké Meziříčí
Okres narození:
Velké Meziříčí
Otec:
Braun Filip
Matka:
Barbara Zeisl
Manžel / manželka:
Jáchym Butler
Datum narození:
25. 7. 1864
Poznámka:
Dle formuláře pro povolení pobytu narozena 25. 8. 1864.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
3. 10. 1939
Popis:
v domácnosti
Domovská příslušnost
Datum:
29. 8. 1938
Místo:
Wien
Bydliště
Datum:
29. 8. 1938
Místo:
Wien
Ulice:
Turngasse
Datum:
23. 9. 1938
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 57
Datum:
18. 3. 1939
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 73
Datum:
11. 12. 1940
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Bezděkov 214
Datum:
6. 2. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 42

Perzekuce

Smrt
Datum:
25. 3. 1941
Místo:
Velké Meziříčí
Poznámka:
Dle úmrtního záznamu č. 22/1941 zemřela na zánět plic v Dalimilově 42.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 43.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, ukl. č. 509, kniha úmrtních zápisů.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, ukl. č. 848, kniha přihlášených vystěhovalců z odstoupených území 1938.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 211/1939-III/5, povolení pobytu.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 3762/1939-V/12, pomoc uprchlíkům.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 1928/1941-VIII/7, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí s uvedením jejich pracovní schopnosti.
Muzeum Velké Meziříčí, archivní fond A31, policejní přihlášky.