Beck Josef

Rodina

Jméno:
Josef Beck
Rodné příjmení:
Beck
Datum narození:
11.03.1897
Místo narození:
Častá
Okres narození:
Modrá
Země narození:
Slovensko
Otec:
Armin Beck
Matka:
Helena Berger
Manžel / manželka:
Anežka Neumann
Datum sňatku:
25. 1. 1921
Datum narození:
30. 6. 1891
Poznámka:
Oddáni ve Velkém Meziříčí. Prohlášení za mrtvého uvádí datum narození 18. 3. 1897.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
03.10.1939
Popis:
obchodník, vetešnictví
Domovská příslušnost
Datum:
20.6.1938
Místo:
Velké Meziříčí
Okres:
Velké Meziříčí
Stát:
Československo
Bydliště
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 86
Datum:
27.11.1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Karlov 250
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Hornoměstská 351
Poznámka:
Dle č. j. 5517/1940-VI/1 Okresního úřadu Velké Meziříčí zbaven ke dni 30. 4. 1940 živností (obchod střižním zbožím, šatstvem, prádlem a obuví) konané na základě živnostenského listu z 27. 3. 1926 i koncese k provozování živnosti vetešnické udělené pod č. 2367 dne 27. 4. 1926.

Perzekuce

Nucené pracovní nasazení
Datum:
16.1.1942
Místo:
Velké Meziříčí
Zařazení:
židovská kolona II.
Deportace
Datum:
18.05.1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 527
Datum:
25.05.1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 281
Smrt
Datum:
25.05.1942
Místo:
Lublin
Soudní prohlášení:
30.06.1945
Poznámka:
Registrační číslo: 100418.

Zdroje

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 11791/1941-III/1, sestavování židovských pracovních kolon.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, inv. č. 2195, Židé – árizace živností a majetku, f. 128.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní soud Velké Meziříčí, sign. M17/1947, prohlášení za mrtva.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velké Meziříčí, sign. 86, matrika domovských příslušníků židovského vyznání, s. 52.
Okresní věstník pro správní okres velkomeziříčský 1940, s. 62.
Štindl, Martin. Další kameny připomenou oběti holokaustu. Velkomeziříčsko. 3. 5. 2023, roč. 34, č. 5, s. 8–9.

Související dokumenty

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, inv. č. 2195, Židé – árizace živností a majetku, f. 128.

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, inv. č. 2195, Židé – árizace živností a majetku, f. 128.