Beck Edmund

Rodina

Jméno:
Edmund Beck
Rodné příjmení:
Beck
Datum narození:
08.04.1878
Místo narození:
Wien VIII, Langegasse 1
Země narození:
Rakousko
Otec:
Hermann Beck
Matka:
Amalia Žak
Manžel / manželka:
Anna Becková
Datum sňatku:
17.09.1911
Datum narození:
20.02.1891
Poznámka:
Příslušník podnikatelského rodu Becků, 31. 10. 1918 povýšen spolu s bratrem Ottou do šlechtického stavu.

Domov

Profese / způsob obživy / funkce
Datum:
08.04.1937
Popis:
majitel továrny na sukna
Domovská příslušnost
Datum:
31.10.1919
Místo:
Humpolec
Okres:
Humpolec
Stát:
Československo
Bydliště
Datum:
08.04.1937
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Příkopy 30-31
Datum:
27.11.1941
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Františkov 685
Datum:
14.05.1942
Místo:
Velké Meziříčí
Ulice:
Dalimilova 1142
Poznámka:
Árizované tovární objekty přiděleny Feldbekleidungsamt der Luftwaffe in Wien, z bytu na Příkopech k 19. 5. 1941 nuceně vystěhován.

Perzekuce

Nucené pracovní nasazení
Datum:
16.1.1942
Místo:
Velké Meziříčí
Zařazení:
židovská kolona II.
Deportace
Datum:
18.05.1942
Místo:
Třebíč
Cíl:
Terezín
Označení:
Av 479
Datum:
25.05.1942
Místo:
Terezín
Cíl:
Lublin
Označení:
Az 246
Smrt
Datum:
25.05.1942
Místo:
Lublin
Poznámka:
Registrační číslo: 100415.

Zdroje

Zdroje
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 10015/1939-III/1, seznam Židů v okrese Velké Meziříčí.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 11791/1941-III/1, sestavování židovských pracovních kolon.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Okresní úřad Velké Meziříčí, sign. 15648/1941-VIII/1, židovské byty.
Rodinný archiv paní Sarah Beck, London.
Gaugusch, Georg: Wer einmal war. Das jüdische Grossbürgertum Wiens 1800-1938. Band A-K. Wien, Amalthea 2011, s. 122-126.

Související dokumenty

Foto: Sarah Beck, London

Foto: Sarah Beck, London